Sztuka abstrakcyjna w ruchu
O PyR Jr. | 2019 | 2012

PUNTO Y RAYA JUNIOR
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

JUNIOR to format projektu PUNTO Y RAYA poświęcony sztuce abstrakcyjnej autorstwa dzieci, a także uwrażliwianiu i edukacji szerokiej publiczności w zakresie odbioru filmu i sztuki eksperymentalnej. Organizujemy warsztaty tworzenia dzieł abstrakcyjnych w najróżniejszych kontekstach. Platforma zapewnia zasoby edukacyjne, warsztaty z uznanymi artystami, pokazy i prezentacje oraz zdalny dostęp do setek filmów abstrakcyjnych rekomendowanych specjalnie dla tego odbiorcy. Budujemy sieć współpracy wielu instytucji na całym świecie. W ramach dodatkowych działań szukamy sposobów na ułatwienie dostępu do sztuki i edukacji artystycznej grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.THE 2021 INTERNATIONAL CALL FOR ENTRIES IS OPEN!
Third Junior Edition // October 8-th 2021, Wrocław

  Więcej
PUNTO Y RAYA JUNIOR 2019
2-ga edycja festiwalu Junior // CeTA, Wrocław
  Więcej