Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

Campus A Xunqueria s/n
Pontevedra
Spain

Conferences
The role of abstraction in the creative process
Academy 2010